Resa med djur

Det finns mycket som du måste tänka på om du vill resa med ditt husdjur. Reglerna för husdjur är ofta mycket mer stränga än vad reglerna är för dig och din familj. I många fall kan det vara bättre att lämna sina djur på ett djurhotell än det är att ta med dem på sin resa. Exakt vilka regler som gäller beror på var du skall resa och vilken typ av husdjur du vill ta med dig på din resa.

Nedan kommer vi att titta lite närmare på vad man skall tänka på innan man reser med sitt djur. Kontrollera alltid vilka regler som gäller för ditt djur innan du resor. All information här nedan är allmän och reglerna kan ha ändrats när du läser denna text.

Flyga med djur

Vilka regler som gäller om man vill ta med sitt djur på flyget varierar mellan olika flygbolag. Om du reser med SAS får du ta med dig katter och hundar i kabinen förutsatt att du reserverar plats åt dem i förväg. Alla andra djur måste resa i bagage kabinen. Mycket unga valpar och kattungar får inte flyga.

Särskilda regler gäller för servicedjur inklusive emotionella stöddjur. Dessa får resa i kabin oavsett vilken typ av djur det rör sig om.

Att ta in djur i Sverige

Speciella regler gäller för att ta in djur i Sverige. Detta är sant även för svenska djur som bara har varit utomlands på semester. Vilka regler som gäller beror på vilket land du har rest till.

Om du skall resa med hund eller katt inom EU så gäller följande regler.

  • Ditt djur måste vara id-märkt.
  • Ditt djur måst ha ett EU pass.
  • Det måste vara vaccinerat mot rabies. Om du skall resa till Storbritannien, Malta, Irland och Finland så måste djuret avmaskas mot dvärgbandmask innan återresa.

De ovanstående reglerna gäller även för illrar. För andra djur gäller andra regler. Du kan hitta dessa regler på jordbruksverket hemsida.

Om du skall resa till ett land utanför EU så gäller andra regler. Vilka regler som gäller beror på vilket land du skall resa till men i många fall måste ditt djur sättas i karantän när det kommer hem. Det är i dessa fall sällan värt att ta med djuret om man inte skall vara bortrest under en mycket lång period.

Att ta in djur i andra länder

Reglerna som vi har diskuterat ovan gäller för att du skall få ta in djuren i Sverige igen. Andra regler kan gälla för att du skall få ta in djuret i det land du reser till. Du måste alltid se vilka regler som gäller för just det land du vill resa till. Många länder kräver speciella vaccinationer och i vissa fall måste du använda en tullagentur för att få ta in djuret.

Försök aldrig smuggla in ditt djur i ett annat land utan att ta det igenom tullen på rätt sätt.

Skador och sjukdomar på resan

Det är inte bara du som behöver en reseförsäkring när du skall fara utomlands. I många fall behöver din hund eller katt också det. Kontrollera alltid med försäkringsbolaget om din hundförsäkring eller kattförsäkring ger dig täckning på den resa du vill göra eller om du behöver teckna extra skydd för att vara täckt. I vissa fall är det inte möjligt att försäkra ditt djur under resan. Det gäller särskilt om du skall reda till länder som anses vara högriskländer för djuret. Detta inkluderar t.ex. ofta många u-länder. Det kan bli mycket dyrt att ge ditt djur den vård den behöver om du inte har någon djurförsäkring på resan. I dessa fall måste du täcka hela vårdkostnaden själv. Hur mycket detta kostar beror på skadan ditt djur har lidit och vilket land du befinner dig i.

Vaccinationer

Din hund eller katt kan precis som du behöva extra vaccinationer när den skall ut och resa. Du skall alltid gå igenom och se vilka vaccinationer det är bra att ge ditt djur innan du reser till ett vist land. Det kan även vara bra att ge djuret extra parasitmedicin medan du är på semester. Detta är extra viktigt om du far ut på landsbygden eller reser till ett fattigt land.