Vilka vaccinationer behövs på resan

Hur man bör förbereda sig inför en resa beror förstås väldigt mycket på vart man ska åka, men också på hur ens allmänna hälsoläge ser ut och vad man planerar att göra på resmålet.

En mycket viktig punkt som är att utreda hur ens försäkringsskydd ser ut och om man behöver skaffa någon särskilt reseförsäkring inför resan. Att bli sjuk eller skada utomlands kan bli extremt dyrt för den som är oförsäkrad eller inte har tillräckligt försäkringsskydd. Du kan också hamna i en situation där du helt enkelt nekas vård om du inte kan betala för dig. Att åka hem till Sverige för att få vård där är inte alltid ett möjligt alternativ, eftersom du kan vara för sjuk för att kunna eller tillåtas åka med reguljära transporter och istället behöva ett (mycket dyrt) ambulansflyg.

Vaccinationer

vaccinFörsta steget är att kontrollera vilka vaccinationer man redan har fått. Alla födda 1960 eller senare, och som vuxit upp i Sverige, ska vara vaccinerade mot difteri, stelkramp och polio. Ett kombinationsvaccin mot mässling, röda hund och påssjuka infördes 1981. Efter hand har ytterligare vaccinationer lagts till i barnvaccinationsprogrammet, så att barn födda 2002 eller senare också vaccineras mot kikhosta, haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokocker. Dessutom vaccineras flickor mot flickor humant papillomvirus (HPV).

Om man av någon anledning inte fått de vaccinationer som ingick i det svenska barnvaccinationsprogrammet kan det vara idé att ta dem innan man reser. Eftersom vi har en så hög grad av vaccinering i Sverige risken låg för att en ovaccinerad person ska drabbas av till exempel difteri. I många andra länder ser situationen annorlunda ut, och risken för att smittas är högre. Till exempel är risken för difteri betydligt högre i Indien, Nepal, Vietnam, Sri Lanka, Singapore, Indonesien och Filippinerna än vad den är här hemma i Sverige.

Även om man har fått de vaccinationer som ingår i det svensk barnvaccinationsprogrammet kan det finnas anledning att fylla på med en ny dos av vissa vaccinationer. Stelkrampsvaccinationen bör till exempel fyllas på var 10:e år.

Nästa steg är att kontakta en vaccinationsmottagning för att diskutera vilka andra vaccinationer som kan vara motiverade. Vilka vaccinationer som rekommenderas för resenärer beror på en lång rad olika faktorer, såsom resmål, hur länge du ska vara där, årstid, vilka aktiviteter du planerar att ägna dig åt, hur du kommer att bo, möjligheterna att få snabb vård på plats och eventuella underliggande hälsoproblem hos dig.

Reseapotek

reseapotekNär man ska på en flygresa kan det vara praktiskt att ta med sig ett litet reseapotek för egenvård, oavsett om man bara ska på en liten tur ut i den svenska skärgården några dagar eller om man planerar att tillbringa flera veckor på andra sidan jorden.

Vad man ska fylla sitt reseapotek med beror givetvis på resmålet och den egna hälsosituationen. Här nedanför har vi listat några förslag på saker som kan vara praktiska att ha. Listan är bara avsedd som inspiration – hur just du bör plocka ihop ditt reseapotek beror på din personliga situation. Vissa saker i listan måste man få utskrivet på recept.

 • Tvål för att tvätta sår
 • Plåster
 • Skavsårsplåster
 • Sårtejp som kan användas för att föra ihop små glipande sår
 • Kompresser och tejp för att fästa kompresserna
 • Förband som är lämpliga för små brännskador
 • Sax och pincett (packa inte i handbagaget)
 • Solskyddsmedel
 • Kylbalsam som lindrar solsveda
 • Hydrokortisonkräm som lindrar insektsbett med mera
 • Antihistaminer (mot lindrig klåda och allergibesvär)
 • Anti-myggmedel
 • Impregnerat myggtält att sova under
 • Vätskeersättning
 • Mikrolavemang
 • Åksjuketabletter
 • Smärtstillande och febernedsättande läkemedel
 • Febertermometer
 • Handdesinfektionsmedel eller motsvarande
 • Vattenreningstabletter
 • Kondomer och eventuella andra preventivmedel, inklusive akut p-piller
 • Receptfria och receptbelagda mediciner och medicinsk utrustning som du använder (packade i handbagaget)
 • Malariaprofylax
 • Antibiotika (för resor till områden där du inte kan få sjukvård snabbt i händelse av infektion)
 • Egna injektionssprutor, droppslangar, skalpell med mera för resor till områden där sjukvården har brist på engångsmaterial

För vissa läkemedel, till exempel vissa smärtstillande läkemedel, behöver du ett särskilt intyg för att få ta in läkemedlet i landet. Detta intyg ska vanligen utfärdas av läkare eller apotekspersonal, men de exakta kraven varierar från land till land. Intyg kan också krävas om du ska stanna utomlands länge och därför vill ta in en stor mängd läkemedel utan att förtulla den.

Läkemedel bör alltid förvaras i sin originalförpackning när man reser. Detta gäller både receptfria och receptbelagda läkemedel.

Om du behöver ta med flytande läkemedel i handbagaget, kontakta Transportstyrelsen för att få mer information.

Att resa med linser och glasögon

Om du har nedsatt syn är det viktigt att komma ihåg att olyckor händer.  Du skall alltid packa reserver så att du har glasögon eller linser även om du råkar ut för en olycka. Kom ihåg att väskor kan tappas bort när du flyger så det är viktigt att packa olika par i olika väskor. Det är också bra att ha par på sig när man resor.

Tänk på att om du skall dyka eller utföra andra äventyrliga aktiviteter så är det en bra ide att ta med sig en ask mjuka linser.  Mjuka linser är säkra att dyka i eftersom de inte kan spricka.  Det är bra att ha mjuka linser vid äventyrliga  tillfällen även om du normalt använder glasögon. Ett annat skäl att ta med linser på din resa även om du normalt använder glasögon är att de är mycket små. Det är lätt att packa dem i handbagaget för nödfallssituationer.


Annons:
Hitta privatlån och smslån


Sex och graviditet

gravidI vissa länder är det betydligt svårare att få tag i preventivmedel än i Sverige, oavsett om det rör sig om kondomer eller om skydd som enbart förhindrar graviditet (inklusive akut p-piller). Ska man besöka ett sådant land, eller ett sådant område, är det därför bra att se över sitt skyddsbehov och ta med sig det man behöver hemifrån. Tänk på att tillgången kan variera stort inom ett land. I vissa länder är det till exempel inte några problem alls att köpa kondomer så länge man befinner sig i en någorlunda stor stad, samtidigt som det blir betydligt svårare att hitta kondomförsäljare om man beger sig ut på landsbygden. Lokala attityder kan också påverka resenärens möjlighet att få tillgång till preventivmedel, och det kan till exempel vara så att läkare är motvilliga att skriva ut akuta p-piller när en kvinna söker hjälp efter en våldtäkt trots att akuta p-piller är lagliga i landet.

Vad gäller graviditet så finns det länder där abort är helt förbjudet även när kvinnans liv är i fara, vilket kan utgöra ett potentiellt livshotande problem om man till exempel drabbas av utomkvedshavandeskap. Om man är gravid eller planerar att bli gravid bör man undersöka vad som gäller på resmålet och ta ställning till vilka risker man är villig att ta.

Om man planerar att vara borta från Sverige en längre tid bör man kontrollera om ens reseförsäkringar täcker abort eller hemresa för att göra en abort i Sverige, så att man vet hur situationen ser ut om man skulle bli gravid och behöver avbryta graviditeten.

Pengar på resan

Om du reser utanför Sverige så kommer du att behöva växla till dig den lokala valutan.  Om du skall till en större stad går det ofta bra att betala med kort men det kan fortfarande vara bra att ha lokal valuta för mindre köp.  Om du skall ut på landet så är kontanter i många länder ett krav.  I vissa länder accepteras dollar på de flesta ställen medan du i andra ländre måste ha den lokala valutan.

Hur mycket av en valuta du kan köpa för dina svenska pengar beror på växelkursen.  Växelkursen sätts på valutamarknaden där olika banken och mäklare köper och säljer valutor. Valutamarknaden fungerar på många sätt på samma sätt som aktiemarknaden.  Men marknaden bestämmer priset på valutor iställer för aktier.

I vissa fall är det bättre att växla till sig pengar i Sverige.  För andra länder är det bättre att växla när du har anlänt i utlandet.  Kolla alltid vilket som är bäst innan du växlar pengar.  I vissa fall kan du spara betydande belopp genom att växla pengar på rätt plats.