Egypten

I skrivande stund avråder Utrikesdepartementet från resor till vissa delar av Egypten på grund av säkerhetsläget. Besök http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kairo/Reseinformation/Reseinformation-Egypten/ för aktuell information.

Allmänt

egyptenVilka vaccinationer som rekommenderas inför ett besök i Egypten beror på hur reseplaneringen ser ut och vilka risker man förväntas utsätta sig för. Ska man till exempel bo nära inpå lokalbefolkningen ser rekommendationerna annorlunda ut än för den som bara ska bo en vecka på femstjärnigt strandhotell. Personliga faktorer påverkar också, såsom underliggande hälsoproblem, ålder och graviditet. Det är därför alltid bra att kontakta en vaccinationsmottagning i god tid inför avresan och be om skräddarsydda råd.

Grundskyddet

Nedanstående rekommendationer gäller för den som redan har ett fullgott grundskydd i enlighet med det svenska barnvaccinationsprogrammet. Om man saknar detta grundskydd bör man kontakta vårdcentralen eller en vaccinationsmottagning för att se om man bör komplettera.

Även om man har fått de vaccinationer som ingår i det svensk barnvaccinationsprogrammet kan det finnas anledning att fylla på med en ny dos av vissa vaccinationer. Stelkrampsvaccinationen bör till exempel fyllas på var 10:e år.

Det svenska barnvaccinationsprogrammet har sedan 1960-talet innehållit vaccin mot stelkramp, difteri och polio. År 1981 lades vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka till. För barn födda 2002 eller senare ingår även vaccination mot kikhosta, haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokocker. Dessutom vaccineras flickor mot flickor humant papillomvirus (HPV).

Rekommenderade vaccinationer för Egypten

Obligatoriska vaccinationer för resa till Egypten

Gula febern Om du nyligen besökt något land där sjukdomen gula febern finns kräver Egyptiska myndigheter att du visar upp ett intyg på att du är vaccinerad mot gula febern. Utan ett sådant intyg kan du nekas inresa i Egypten.

Rekommenderade vaccinationer för resa till Egypten

Hepatit A
  • Vaccination mot Hepatit B rekommenderas för samtliga resenärer till Egypten.
Hepatit B
  • Vaccination mot Hepatit B rekommenderas för resenärer som ska stanna i Egypten i mer än tre veckor.
  • Oavsett vistelsens längd rekommenderas vaccination mot Hepatit B för resenärer som riskerar att bli smittade av Hepatit B via blod eller andra kroppsvätskor. Hepatit B kan till exempel överföras via sex, samt via icke-sterila tatueringsnålar och injektionsnålar.
Tyfoid
  • Vaccination mot tyfoid rekommenderas om du ska stanna i Egypten i mer än tre veckor och äta på enkla matställen utanför turistområdena.
  • Vaccination mot tyfoid rekommenderas om du ska leva tillsammans med lokalbefolkningen.

Övrig info

Turistdiarré

Det finns inte längre något vaccin i Sverige som är registrerat för vaccination mot turistdiarré.

Tidigare gavs rådet att det drickbara vaccin som skyddar mot kolera även kan ge visst skydd mot turistdiarré orsakad ETEC-bakterier. För några år sedan granskade den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA de studier som gjorts på vaccinets effekt mot diarré orsakad av ETEC, och EMEA ansåg att den påstådda förebyggande effekten var otillräckligt dokumenterad. Därför ändrades godkännandet för vaccinet och det är nu enbart godkänt som skydd mot kolera.

Det finns alltså fortfarande möjlighet att få koleravaccinet utskrivet i Sverige. Det är inte själva vaccinet som dragits bort från den svenska marknaden, bara godkännandet rörande diarré orsakad av ETEC.

Tuberkulos

Den som ska resa till ett land med förhöjd risk för tuberkulossmitta rekommenderas vanligen inte vaccination om vistelsen är kortare än ett par veckor. Ska man däremot befinna sig i landet under längre tid kan man behöva vaccination mot tuberkulos, särskilt om man lever på ett sådant sätt att man kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen. Skyddseffekten av vaccinet är dock varierande.